Bøylefoss er vårt første og største kraftverk. Produksjonen startet i 1913. I dag produserer Bøylefoss rundt 450 GWh i året, tilsvarende forbruket til rundt 27000 norske husstander.

Årlig kraftproduksjon (GWh)

450

Slukeevne i (m3/s)

125

Antall aggregater

8

Fallhøyde (meter)

60

Bøylefoss utnytter en fallhøyde på 62 meter i den nedre delen av Arendalsvassdraget i Froland kommune. Når alle de åtte aggregatene er i drift, er slukeevnen på 125 kubikkmeter per sekund.

Den 160 meter brede Haugsjådammen, med opptil 16 meters høyde, samler vannet ved inntaket. Fra inntaket går det to tunneler til to fordelingsbasseng. Og fra fordelingsbassengene går det fire rør ned til kraftstasjonen.

Maskinhallen på Bøylefoss.

Nidelva er oppdemmet av Haugsjådammen og kraftverket utnytter fallet forbi Bøylefossen.

Bøylefoss la grunnlaget

Byggingen av Bøylefoss kraftstasjon startet i 1911. Den første kraften ble levert sommeren 1913. Kraften fra Bøylefoss la grunnlaget for etableringen av Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaktieselskap i Eydehavn utenfor Arendal. De to kraftkrevende industribedriftene var også avgjørende for at Bøylefoss ble bygget. Bøylefoss er et elvekraftverk med en uvanlig lang vannvei fra inntak til kraftstasjon. I 2006 ble Bøylefoss klassifisert som et spesielt verdifullt kulturminne innen norsk kraftproduksjon av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Historien vår