Flatenfoss er vårt andre kraftverk. Produksjonen startet i 1927. I dag produserer Flatenfoss rundt 50 GWh i året, tilsvarende forbruket til rundt 3000 norske husstander.

Årlig kraftproduksjon (GWh)

50

Slukeevne i (m3/s)

140

Antall aggregater

2

Fallhøyde (meter)

10

Flatenfoss utnytter en fallhøyde på 10 meter i den nedre delen av Arendalsvassdraget i Åmli kommune, rundt fire kilometer nord for Bøylefoss. Den opprinnelige kraftstasjonen, som ble satt i produksjon i 1927, hadde en normal årsproduksjon på 27 GWh.

I 1981 ble Flatenfoss modernisert, og et nytt anlegg ble installert og satt i drift. I 2009 ble kraftverket utvidet med en ny turbin. Dagens Flatenfoss har en samlet normal årsproduksjon på rundt 70 GWh.

Flatenfoss kraftverk.

Nidelva er her oppdemmet av Flatendammen og kraftverket utnytter fallet forbi Flatenfoss.

Fornybar energi i generasjoner

Behovet for energi var økende også for hundre år siden. Bare 14 år etter at Bøylefoss ble satt i produksjon, bygget Arendals Fossekompani en ny kraftstasjon litt lenger nord i samme vassdrag. Flatenfoss sørget for mer energi til den kraftkrevende industrien i regionen, men også til Arendals kommunale elektrisitetsverk.

Historien vår