I mer enn 100 år har vi omgjort rennende vann til ren energi. Utbyggingen av kraftverkene la grunnlaget for etablering av kraftkrevende industri i regionen.

1896

Selskapet etableres

Arendals Fossekompani ble stiftet 30. januar 1896 av brukseier Ragnvald Blakstad, dr. Samuel Høyer og advokat Klemens Stang. Formålet var å kjøpe fosser i Nidelva, primært for salg, sekundert for bruk.

Sam Eyde og industribedriftene

Behovet for elektrisitet var begrenset, men industribyggeren Sam Eyde fant kapital i Tyskland og Frankrike til å etablere to kraftkrevende bedrifter som kunne kjøpe kraften som fossefallene kunne levere.

Utbyggingen begynner

1913

Bøylefoss kraftverk

I 1911 startet utbyggingen på Bøylefoss. Kraftverket måtte utvides allerede før det var ferdig, fordi industribedriftene krevde mer kraft enn opprinnelig planlagt. Etter to og et halvt års byggetid åpnet Bøylefoss kraftverk sommeren 1913.

1927

Flatenfoss kraftverk

Arendal kommune hadde behov for mer kraft. Kommunen tegnet en langsiktig kontrakt med Arendals Fossekompani som utløste utbygging av Flatenfoss. Kraftverket åpnet mot slutten av 1927.

Utvidelser av Bøylefoss

På 50- og 60-tallet ble Bøylefoss-anlegget utvidet flere ganger. I 1954 åpnet en ny vanntunnel. Og i 1964 var Bøylefoss også utvidet med en ny rørgate, et påbygg og to nye aggregater.

Utvidelser av Flatenfoss

I 1980-1981 ble Flatenfoss utvidet med et nytt kraftanlegg som økte slukeevnen og produksjonen av elektrisitet. Fra 2007 til 2009 ble Flatenfoss modernisert med et nytt anlegg og det opprinnelige kraftverket fra 1927 ble sanert.

2023

Kilandsfoss kraftverk

Sommeren 2023 startet Arendals Fossekompani utbygging av et nytt kraftanlegg. Kilandsfoss kraftverk skal utnytte et seks meter høyt fall på elvestrekningen mellom Flatenfoss og Bøylefoss. Kilandsfoss skal starte produksjon i 2025.

1896

Selskapet etableres

Arendals Fossekompani ble stiftet 30. januar 1896 av brukseier Ragnvald Blakstad, dr. Samuel Høyer og advokat Klemens Stang. Formålet var å kjøpe fosser i Nidelva, primært for salg, sekundert for bruk.

Sam Eyde, 1910

Sam Eyde og
industribedriftene

Behovet for elektrisitet var begrenset, men industribyggeren Sam Eyde fant kapital i Tyskland og Frankrike til å etablere to kraftkrevende bedrifter som kunne kjøpe kraften som fossefallene kunne levere.


Utbyggingen begynner

1913

Bøylefoss kraftverk

I 1911 startet utbyggingen på Bøylefoss. Kraftverket måtte utvides allerede før det var ferdig, fordi industribedriftene krevde mer kraft enn opprinnelig planlagt. Etter to og et halvt års byggetid åpnet Bøylefoss kraftverk sommeren 1913.

1927

Flatenfoss kraftverk

Arendal kommune hadde behov for mer kraft. Kommunen tegnet en langsiktig
kontrakt med Arendals Fossekompani som utløste utbygging av Flatenfoss.
Kraftverket åpnet mot slutten av 1927.

Utvidelser av Bøylefoss

På 50- og 60-tallet ble Bøylefoss-anlegget utvidet
flere ganger. I 1954 åpnet en ny vanntunnel. Og i
1964 var Bøylefoss også utvidet med en ny rørgate,
et påbygg og to nye aggregater.

Utvidelser av Flatenfoss

I 1980-1981 ble Flatenfoss utvidet med et nytt
kraftanlegg som økte slukeevnen og produksjonen
av elektrisitet. Fra 2007 til 2009 ble Flatenfoss
modernisert med et nytt anlegg og det opprinnelige
kraftverket fra 1927 ble sanert.

2023

Kilandsfoss kraftverk

Sommeren 2023 startet Arendals Fossekompani utbygging av et nytt kraftanlegg. Kilandsfoss kraftverk skal utnytte et seks meter høyt fall på elvestrekningen mellom Flatenfoss og Bøylefoss. Kilandsfoss skal starte produksjon i 2025.

Besøk vårt private museum for å lære mer om AFK Vannkraft. Ta kontakt for på e-post for å booke tid eller sjekke tilgjengelighet.

Kontakt