AFK Vannkraft

Bøylefoss kraftstasjon

Bøylesfossveien 45

4820 Froland

Flatenfoss kraftstasjon

Flaten 700

4868 Selåsvatn

Vakttelefon vassdrag

+47 900 60 161

Kun vesentlige hendelser i vassdraget og spørsmål vedrørende regulering av magasiner og vannføring.

Jan Roald Evensen

Driftssekretær

+47 900 60 164

jan.roald.evensen@arendalsfoss.no

Lene Natalie Friland

Driftssekretær

+47 452 55 581

lene.friland@arendalsfoss.no