AFK Vannkraft har 17 dedikerte ansatte som deler en felles forståelse av viktigheten av å produsere ren energi til en verden i energiomstilling. I mer enn 100 år har vi gjort rennende vann om til ren energi.

Jan Roald Evensen

Driftssjef

+47 900 60 164

jan.roald.evensen@arendalsfoss.no

Rolf Knutsen

VTA/prosjektleder

Rune Stokka

Koordinator data/IT

Tor Espen Risholt

Koordinator høyspent

Kirsti Homstøl

Forretningsutvikler

Ivan Strandli

Driftsmedarbeider bygg- og anlegg

Jim Roger Rullestad-Jansen

Koordinator mekanisk

Lene Natalie Friland

Driftssekretær

+47 452 55 581

lene.friland@arendalsfoss.no

Torgeir Torgersen

Driftsmedarbeider mekanisk

Rune Byttingsmyr

Driftsmedarbeider mekanisk

Tor Aslak Heldal

Driftsmedarbeider mekanisk

Øyvind Henriksen

Koordinator elektro

Åsulv Eiksen

Driftsmedarbeider elektro

Geir Haugestøyl

Driftsmedarbeider elektro

Knut Å. Hovet

Driftsmedarbeider elektro

Torgeir Homstøl

Driftsmedarbeider elektro

Hver dag sørger vi for at Norge har tilgang på ren energi. Det har vi gjort i mer enn 100 år. Vi er stolte over vår fornybare produksjon og vårt bidrag til det grønne skiftet. Vi har et langsiktig perspektiv og vil bidra til både stabilitet og utvikling.