Kilandsfoss
Oppstart november 2023

Sommeren 2023 startet Arendals Fossekompani, gjennom portefølje-selskapet Vergia, utbygging av et nytt kraftanlegg.

Kilandsfoss

Kilandsfoss kraftverk skal utnytte et seks meter høyt fall på elvestrekningen mellom Flatenfoss og Bøylefoss og produsere 38 GWh per år, som tilsvarer forbruk til omtrent 2000 husholdninger. Kilandsfoss skal starte produksjon i 2025. AFK Vannkraft deltar i utbyggingens fagteam og med byggeleder. Åmli og Froland kommune er partnere i prosjektet.

Om prosjektet

Arendals Fossekompani, Froland kommune og Åmli kommune bygger nytt kraftverk på Kilandsfoss. Byggearbeidet påbegynnes i november 2023 og pågår frem til våren 2026. I byggeperioden vil det være anleggs-trafikk mellom Flaten og Bøylefoss og begrenset adkomst i området. Vennligst hensynta skilting i området.

I byggeperioden vil området mellom Bøylefoss kraftstasjon og Flaten være berørt av anleggstrafikk. Se rød markering.

Kontakt

Camilla Levinsen

Business Developer

+47 978 99 265

camilla.levinsen@arendalsfoss.no