Rehabilitering av hovedbygget Bøylefoss
oppstart 2023

Sommeren 2023 startet AFK Vannkraft fasaderehabilitering av Bøylefoss kraftstasjon.

Hovedbygget fra 1911 må rehabiliteres. De siste årene har vi sett en økning i avskalling av betong rundt vinduer, vanninntrengning og vindusglass som sprekker. Bøylefoss kraftstasjon er listet som et Kulturminne i Norsk kraftproduksjon (KINK), noe som legger sterke føringer for håndtering av bygget. Alt av materiell og metoder som er valgt i rehabiliteringen er i tråd med føringer fra KINK.

Prosjektet er antatt å gå over flere år, og vi ser frem til å igjen å ha ett solid og stolt bygg hvor vi og kommende generasjoner kan fortsette å drive med trygg produksjon.

-

Jan Roald Evensen

Driftssjef