Vi har pågående prosjekter som sikrer balanse mellom kortsiktige initiativ for å styrke og forbedre eksisterende kjernevirksomhet, og langsiktige aktiviteter som skaper nye verdier.

Kilandsfoss
Oppstart november 2023

Sommeren 2023 startet Arendals Fossekompani, gjennom portefølje-selskapet Vergia, utbygging av et nytt kraftanlegg.

Rehabilitering av hovedbygget Bøylefoss